Zarząd Włocławskiego WOPR zawiadamia, iż w dniu 23.12.2022r. o godz. 18.00 na Międzyosiedlowym Basenie Miejskim, przy ul. Wysokiej 12 we Włocławku odbędzie się Walne Zebranie Delegatów.

WALNE ZEBRANIE DELEGATÓW WŁOCŁAWSKIEGO WOPR
17 grudnia 2022

WŁOCŁAWSKIE WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE

WŁOCŁAWSKIE WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE

WŁOCŁAWSKIE  WODNE  OCHOTNICZE  

POGOTOWIE  RATUNKOWE

tel. kom. 692-316-131
woprwloclawek@wp.pl

Włocławskie Wodne 

Ochotnicze Pogotowie

Ratunkowe

Aleja Fryderyka Chopina 10/12
87-800 Włocławek