GRUPA INTERWENCYJNA

GRUPA  INTERWENCYJNA

WOPR  WŁOCŁAWEK

W skład GI Włocławskiego WOPR wchodzi 21 członków posiadający uprawnienia Ratownika Wodnego, Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, Nurków, Płetwonurków, Stermotorzystów, Sterników Motorowodnych oraz uprawnienia do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych.

Legenda uprawnienia:
RW -ratownik wodny, KPP Kwalifikowana Pierwsza Pomoc, N - nurek, PN -płewtwonurek, PU - pojazdy uprzywilejowane, ST - stermotorzysta, STM - sternik motorowodny, MSM - morski sternik motorowodny, ŻJ - żeglarz jachtowy, MŻJ - morski żeglarz jachtowy, IRW - instruktor ratownictwa wodnego, IM - instruktor motorowodny, IN - instruktor nurkowania, IP - instruktor pływania, TP - trener pływania, IŻ - instruktor żeglarstwa, RO - radioperator

Skład:
Kierownik - Konrad Wojcieszyński
Z-ca kierownika - Michał Biliński

Członkowie:
Sławomir Mularski RW, KPP, Kierownik Prac Podwodnych, N II klasy, PN,ST,  MSM, PU, TP II klasy, IRW, IM, IN
Dominik  Rojewski RW, KPP, N III klasy, ST, IP, PN, PU
Aleksander Rapacki RW, KPP, PN, ST
Mikołaj Ryniecki RW, KPP, PN
Marcel Duda RW, KPP, PN
Rzepiński Dariusz RW, KPP, IP
Krzysztof Seklecki RW KPP, PU, IP
Bartosz Zwoliński RW, KPP, PU
Jakub Robaczyński RW, KPP, PN
Bartłomiej Rosołowski RW, KPP, PN
Aleksandra Nawlicka RW, KPP, ST, SM, PN, TP II klasy
Michał Hubert RW, KPP, ST, PU
Andrzej Chmielewski RW, KPP, ST
Zbigniew Wysocki RW, KPP, ST
Marek Wasielewski RW, KPP, ST, ZJ, IP, PN, 
Michał Bartoszyński RW, KPP, IP, ST, PU
Maciej Glonek RW, KPP, PN, SM
Andrzej Dobski RW, KPP, ST, IP
Konrad Wojcieszyński  RW, KPP, N -II klasy, PN, ST, SM, IP, PU,RO
Michał Biliński RW, KPP, PN
Kamil Radzikowski RW, KPP, ST, STM, RO
Mateusz Szymański RW,KPP, STM, PN, ŻJ

WŁOCŁAWSKIE WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE

WŁOCŁAWSKIE WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE

WŁOCŁAWSKIE  WODNE  OCHOTNICZE  

POGOTOWIE  RATUNKOWE

tel. kom. 692-316-131
woprwloclawek@wp.pl

Włocławskie Wodne 

Ochotnicze Pogotowie

Ratunkowe

Aleja Fryderyka Chopina 10/12
87-800 Włocławek