Włocławskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe we Włocławku jest specjalistycznym stowarzyszeniem  z siedzibą we Włocławku. W ramach swojej działalności podstawowej zabezpiecza wszystkie akweny zwyczajowo wykorzystywane przez mieszkańców Włocławka. Zrzesza drużyny i inne jednostki specjalistyczne z Włocławka i spoza Włocławka, które zgłoszą swój akces i gotowość zabezpieczania potrzeb z zakresu ratownictwa wodnego. Wykonuje doraźne zadania z zakresu ratownictwa wodnego na terenie innych jednostek gminnych czy powiatowych jest stowarzyszony z WOPR Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Włocławskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe we Włocławku jest specjalistycznym stowarzyszeniem  z siedzibą we Włocławku. W ramach swojej działalności podstawowej zabezpiecza wszystkie akweny zwyczajowo wykorzystywane przez mieszkańców Włocławka. Zrzesza drużyny i inne jednostki specjalistyczne z Włocławka i spoza Włocławka, które zgłoszą swój akces i gotowość zabezpieczania potrzeb z zakresu ratownictwa wodnego. Wykonuje doraźne zadania z zakresu ratownictwa wodnego na terenie innych jednostek gminnych czy powiatowych jest stowarzyszony z WOPR Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Włocławskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe we Włocławku jest specjalistycznym stowarzyszeniem  z siedzibą we Włocławku. W ramach swojej działalności podstawowej zabezpiecza wszystkie akweny zwyczajowo wykorzystywane przez mieszkańców Włocławka. Zrzesza drużyny i inne jednostki specjalistyczne z Włocławka i spoza Włocławka, które zgłoszą swój akces i gotowość zabezpieczania potrzeb z zakresu ratownictwa wodnego. Wykonuje doraźne zadania z zakresu ratownictwa wodnego na terenie innych jednostek gminnych czy powiatowych jest stowarzyszony z WOPR Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

31 lipca 2023
Nazwa projektu: Nowoczesne służby ratownicze – zakup specjalistycznego sprzętu dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa
17 grudnia 2022
Zarząd Włocławskiego WOPR zawiadamia, iż w dniu 23.12.2022r. o godz. 18.00 na Międzyosiedlowym Basenie Miejskim,
04 listopada 2022
Zapytanie ofertowe na dostawę jednej fabrycznie nowej łodzi kabinowej typu RIB z silnikiem i przyczepą
24 maja 2021
Nowy zawód szansą rozwoju osób defaworyzowanych z terenu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zakończyliśmy rekrutację na kurs Ratownika

WŁOCŁAWSKIE WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE

Zakup specjalistycznej łodzi motorowej

Nasi Partnerzy

Nasi Sponsorzy

Aktualności

 

 

 

WŁOCŁAWSKIE WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE

WŁOCŁAWSKIE WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE

WŁOCŁAWSKIE  WODNE  OCHOTNICZE  

POGOTOWIE  RATUNKOWE

tel. kom. 692-316-131
woprwloclawek@wp.pl

Włocławskie Wodne 

Ochotnicze Pogotowie

Ratunkowe

Aleja Fryderyka Chopina 10/12
87-800 Włocławek