Przedmiot projektu:
1/ "Zakup specjalistycznego sprzętu- skutera wodnego"    
2/ "Zakup specjalistycznego sprzętu-  przyczepy do skutera"    
3/ "Zakup specjalistycznego sprzętu-  platformy ratowniczej do skutera"    
4/ "Zakup specjalistycznego sprzętu-  portu najazdowego pod skuter"    
5/ "Zakup specjalistycznego sprzętu-  portu najazdowego pod łódź"    
6/ "Zakup specjalistycznego sprzętu-  kombinezonu suchego"    
7/ "Zakup specjalistycznego sprzętu-  kamizelek asekuracyjnych"    
8/ "Zakup specjalistycznego sprzętu-  kasków na skuter wodny z komunikacją" 
9/ "Zakup specjalistycznego sprzętu- silnika zaburtowego "    
10/ "Zakup specjalistycznego sprzętu- pneumatycznych sań ratowniczych wodno-lodowych"
11/ "Zakup specjalistycznego sprzętu- kasków do ratownictwa wodno-lodowego "    
12/ "Zakup specjalistycznego sprzętu-  rękawic neoprenowych"    
13/ "Zakup  specjalistycznego sprzętu-  Quadów"    
14/ "Zakup specjalistycznego sprzętu-  kasków na quad z komunikacją"    
15/ "Zakup specjalistycznego sprzętu- przyczepy do quada"    
16/ "Zakup specjalistycznego sprzętu-  drona z kamerą termowizyjną"    
17/ "Zakup specjalistycznego  sprzętu-  Sonarów/echosondy"    
18/ "Zakup specjalistycznego sprzętu-  radiotelefonów cyfrowych"    

Termin realizacji projektu: 01.06.2023 – 31.10.2023
Wartość projektu: 1 174 519,31 zł
Wartość dofinansowania: 998 341,41 zł
Źródło finansowania projektu: RPO WK-P; Działania 4.1 Przeciwdziałanie zagrożeniom, Poddziałania 4.1.2 Wzmocnienie systemów ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych, Schemat: Zakup pojazdów i sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz jednostek organizacyjnych Policji
Umowa o dofinansowanie nr UM_WR.431.1.044.2023 z dnia 22.05.2023r.
 

31 lipca 2023

Cel projektu:
zwiększenie skuteczności prowadzenia akcji ratowniczych oraz poprawę bezpieczeństwa w miejscach cennych przyrodniczo oraz terenach zalewowych województwa kujawsko – pomorskiego.
 

ZAKUP SPECJALISTYCZNEGO SPRZĘTU

Nazwa projektu: Nowoczesne służby ratownicze – zakup specjalistycznego sprzętu dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz jednostek WOPR z nim zrzeszonych

Nr projektu: RPKP.04.01.02-04-0005/22

Lider Projektu:

 

Partnerzy Projektu:

WŁOCŁAWSKIE WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE

WŁOCŁAWSKIE WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE

WŁOCŁAWSKIE  WODNE  OCHOTNICZE  

POGOTOWIE  RATUNKOWE

tel. kom. 692-316-131
woprwloclawek@wp.pl

Włocławskie Wodne 

Ochotnicze Pogotowie

Ratunkowe

Aleja Fryderyka Chopina 10/12
87-800 Włocławek