Przedmiot projektu:
1/ Zakup specjalistycznego przętu - Torba/Plecak medyczny R1
2/ Zakup specjalistycznego przętu - Defibrylator AED
3/ Zakup specjalistycznego przętu - Respirator transportowy
4/ Zakup specjalistycznego przętu - Port najazdowy pod skuter
5/ Zakup specjalistycznego przętu -  Suchy skafander wraz ocieplaczem  do nurkowania 
6/ Zakup specjalistycznego przętu - Kombinezon suchy
7/ Zakup specjalistycznego przętu - Kamizelki asekuracyjne
8/ Zakup specjalistycznego przętu - Pompa zanurzeniowa
9/ Zakup specjalistycznego przętu - Skuter podowodny
10/ Zakup specjalistycznego przętu - Kołyska ratownicza
11/ Zakup specjalistycznego przętu - Wyrzutnia pneumatyczna
12/ Zakup specjalistycznego przętu - Pilarka Spalinowa
13/ Zakup specjalistycznego przętu - Przyczepa kontenerowa
14/ Zakup specjalistycznego przętu -   Pneumatyczne sanie ratownicze wodno-lodowe
15/ Zakup specjalistycznego przętu - Kaski do ratownictwa wodno-lodowego 
16/ Zakup specjalistycznego przętu - Rękawiczki neoprenowe
17/ Zakup specjalistycznego przętu - Materac próżniowy 
18/ Zakup specjalistycznego przętu - Kombinezon do Grup Poszukiwawczo Ratowniczych 
19/ Zakup specjalistycznego przętu - Przyczepa do quada
20/ Zakup specjalistycznego przętu - Dron z kamerą termowizyjną
21/ Zakup specjalistycznego przętu - Sonar/echosonda
22/ Zakup specjalistycznego przętu - Urządzenie GPS
23/ Zakup specjalistycznego przętu - Skafander neoprenowy  "mokry" RATOWNIK
24/ Zakup specjalistycznego przętu - Plecak Modułowy Ratownika Medycznego z wyposażeniem
25/ Zakup specjalistycznego przętu - Myjka ciśnieniowa do mycia sprzętu ratowniczgo
26/ Zakup specjalistycznego przętu - Radiotelefony cyfrowe stacjonarne
27/ Zakup specjalistycznego przętu - Łodż ratownicza z   przyczepą podłodziową
28/ Zakup specjalistycznego przętu - Sztormiak komplet 
29/ Zakup specjalistycznego przętu - Kamizelka taktyczna - medyczna
30/ Zakup specjalistycznego przętu - Latarka czołowa ledowa
31/ Zakup specjalistycznego przętu - Latarka typu szperacz
32/ Zakup specjalistycznego przętu - Pompowana deska ratownicza
33/ Zakup specjalistycznego przętu - Ratownicza łodź wiosłowa
34/ Zakup specjalistycznego przętu - Radiotelefony cyfrowe przenośne    
 

Termin realizacji projektu: 01.08.2023 – 31.12.2023
Wartość projektu: 1 133 259,22 zł
Wartość dofinansowania: 963 270,33 zł
Źródło finansowania projektu: RPO WK-P; Działania 4.1 Przeciwdziałanie zagrożeniom, Poddziałania 4.1.2 Wzmocnienie systemów ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych, Schemat: Zakup pojazdów i sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz jednostek organizacyjnych Policji
Umowa o dofinansowanie nr UM_WR.431.1.075.2023 z dnia 06.09.2023r.

07 stycznia 2024

Cel projektu:
zwiększenie skuteczności prowadzenia akcji ratowniczych oraz poprawę bezpieczeństwa w miejscach cennych przyrodniczo oraz terenach zalewowych województwa kujawsko – pomorskiego

ZAKUP SPECJALISTYCZNEGO SPRZĘTU

Nazwa projektu: Nowoczesne służby ratownicze – zakup specjalistycznego sprzętu dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz jednostek WOPR z nim zrzeszonych – etap II

Nr projektu: RPKP.04.01.02-04-0002/23

Lider Projektu:

Partnerzy Projektu:

WŁOCŁAWSKIE WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE

WŁOCŁAWSKIE WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE

WŁOCŁAWSKIE  WODNE  OCHOTNICZE  

POGOTOWIE  RATUNKOWE

tel. kom. 692-316-131
woprwloclawek@wp.pl

Włocławskie Wodne 

Ochotnicze Pogotowie

Ratunkowe

Aleja Fryderyka Chopina 10/12
87-800 Włocławek