Przedmiot projektu:
Przedmiotem projektu jest zakup specjalistycznej łodzi motorowej z wyposażeniem ratowniczym, motopompą i zaporą olejową
 
Umowa o dofinansowanie w formie Dotacji:
nr 349/2017/Wn02/NZ-UR-LZ/D z dnia 29.11.2017r.
 
Źródła finansowania zadania:
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 299 751,00 zł
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu 150 000,00 zł
Fundacja "ORLEN-DAR SERCA" 50 000,00 zł
Środki własne 99 751,00zł.

Zakup specjalistycznej łodzi motorowej z wyposażeniem ratowniczym, motopompą i zaporą olejową. 

WŁOCŁAWSKIE WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE

WŁOCŁAWSKIE WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE

WŁOCŁAWSKIE  WODNE  OCHOTNICZE  

POGOTOWIE  RATUNKOWE

tel. kom. 692-316-131
woprwloclawek@wp.pl

Włocławskie Wodne 

Ochotnicze Pogotowie

Ratunkowe

Aleja Fryderyka Chopina 10/12
87-800 Włocławek